Sakrament pokuty i pojednania nazwany również sakramentem nawrócenia, spowiedzi, przebaczenia czy pojednania.Każdy penitent chcący skorzystać z sakramentu powinien skorzystać z małego katechizmu i przygotować się do sakramentu na podstawie :

Pięc warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Wyznanie grzechów
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Sakrament spowiedzi św. zawsze pół godziny przed msza św