"Ideą grupy zwanej "Katecheza XXI wieku" jest coraz głębsze poznawanie nauki chrześcijańskiej. Raz w miesiącu, po wieczornej Mszy św. w pierwsze piątki miesiąca, spotykamy się na konferencjach dotyczących podstawowych prawd wiary katolickiej. Tematami ostatnich konferencji był problem uzgodnienia biblijnego stworzenia świata a teorii ewolucji, pochodzenia zła w świecie czy pochodzenia i roli aniołów w naszym życiu. Spotkania nasze cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zapraszamy każdego".