W odnowie liturgii słowa Bożego nawiązano do starej tradycji chrześcijańskiej i przywrócono lituriczną funkcję lektora. Mogą ją dziś pełnić, tak jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ludzie świeccy-mężczyźni i kobiety, młodzi chłopcy i dziewczęta. Im to przysługuje przywilej czytania lekcji z Pisma św.,z wyjątkiem Ewangelii, nie tylko w czasie Mszy św.,ale również podczas innych czynności litugicznych. Również w naszej parafii tworzy się grupa lektorów i kantorów.Wszystkich chętnych ,serdecznie zapraszamy.