Sakrament namaszczenia chorych ma na celu udzielanie specjalnej łaski chrześcijanowi, który doświadcza trudności związanych z ciężką chorobą lub starością.

Namaszczenia chorych nie udziela się jedynie w chwili śmierci!.Sakramentu tego można udzielać prawie we wszystkich okolicznościach(mieszkanie chorego , szpital, ....) jeśli możliwe prosze przygotować:

Stół nakryty obrusem, krzyż, świece..