Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem łaski chrztu.Przyjęcie tego sakramentu zobowiązuje do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony.

Chcący przyjąć sakrament muszą:

- Uczęszczać na nauki przy parafii w której sakrament bierzmowania będzie udzielony( lub dostarczyć zaświadczenie że w takich naukach się uczestniczyło)

- dostarczyć zaświadczenie o chrzcie św.

 

Bierzmowanie w naszej Misji odbywa się średnio co 2-3 lata w zależności od ilości zgłoszeń. Ostatnie bierzmowanie odbyło się w maju 2015 roku